بابی براون بهار 2023 سایه چشم لوکس چهار – BeautyVelleسلام! فقط یک سر بالا. پست‌های ما ممکن است حاوی پیوندهای وابسته باشد، به این م،ی که ممکن است کمیسیون دریافت کنیم. همه تصاویر از برندهای ذکر شده است.

بابی براون به تازگی چهار سایه چشم لو، جدید خود را برای بهار 2023 منتشر کرده است. این پالت اکنون در دسترس است و قیمت آن 48 پوند است.

تاریخ انتشار رسمی: 9 دسامبر 2023
از کجا ب،یم: بابی براون + خود یخچال ها + نوردستروم + MACYS + SAKS + بخش

مثل این:

پسندیدن بارگذاری…

مربوط


منبع: https://beautyvelle.com/2022/12/09/bobbi-brown-spring-2023-luxe-eyeshadow-quad/