مرهم رژگونه VIEVE Sunset – BeautyVelleسلام! فقط یک سر بالا. پست‌های ما ممکن است حاوی پیوندهای وابسته باشد، به این م،ی که ممکن است کمیسیون دریافت کنیم. همه تصاویر از برندهای ذکر شده است.

VIEVE به تازگی Sunset Blush Balms جدید خود را منتشر کرده است. رژگونه های قابل ساخت سبک اکنون در 4 رنگ و قیمت هر کدام 27 دلار در دسترس هستند.

با حسن نیت از برند

تاریخ انتشار رسمی: 31 ژانویه 2022
از کجا ب،یم: زنده + زیبایی فرقه + هارودز + SPACENK

مثل این:

پسندیدن بارگذاری…

مربوط


منبع: https://beautyvelle.com/2023/01/31/vieve-sunset-blush-balm/