نگاه دزدکی! Charlotte Tilbury Hypnotising Pop Shot Pillow Talk Diamonds & Ultraviolet – BeautyVelleسلام! فقط یک سر بالا. پست‌های ما ممکن است حاوی پیوندهای وابسته باشد، به این م،ی که ممکن است کمیسیون دریافت کنیم. همه تصاویر از برندهای ذکر شده است.

شارلوت تیلبری به تازگی پیش نمایشی از سایه های جدید Hypnotising Pop S،ts Pillow Talk – Diamonds & Ultraviolet را منتشر کرده است. قیمت سایه چشم رزگلد و بنفش هر کدام 34 دلار است.

با حسن نیت از برند

تاریخ انتشار رسمی: فوریه 2023
از کجا ب،یم: شارلوت تیلبری + بخش + زیبا + نوردستروم

مثل این:

پسندیدن بارگذاری…

مربوط


منبع: https://beautyvelle.com/2023/02/03/sneak-،k-charlotte-tilbury-hypnotising-pop-s،t-pillow-talk-diamonds-ultraviolet/