پرسش و پاسخ با برنده جایزه COSA اشلی چانهر سال، چه جوایزی به بهترین خدمات مشتری در ،ده فروشی زیبایی کانادایی افتخار کنید. امسال، بسیار مفت،یم که اعلام کنیم یکی از مشاوران زیبایی ما، اشلی چان از مکان Burnaby Brentwood ما در رده متخصص آرایشی و بهداشتی درمو برنده شده است! پرسش و پاسخ ما را با او تماشا کنید زیرا او نکات مراقبت از پوست، توصیه‌هایی در مورد ماسک را به اشتراک می‌گذارد، و اینکه چرا داروهای لندن به ،وان مقصد زیبایی برجسته است.

مربوط


منبع: https://blog.londondrugs.com/q-a-with-cosa-award-winner-ashley-chan