چگونه هر بار یک سلفی عالی بگیریماین سایت از کوکی های کاربردی و اسکریپت های خارجی برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. کدام کوکی‌ها و اسکریپت‌ها استفاده می‌شوند و چگونه روی بازدید شما تأثیر می‌گذارند در سمت چپ مشخص شده است. شما می تو،د تنظیمات خود را در هر زمان تغییر دهید. انتخاب های شما تاثیری در بازدید شما نخواهد داشت.

توجه داشته باشید: این تنظیمات فقط برای مرورگر و دستگاهی اعمال می شود که در حال حاضر از آن استفاده می کنید.


منبع: https://makeuptutorials.com/،w-to-take-the-perfect-selfie/