Dior 5 Couleurs Couture Eyeshadow Palettes Sepia برنز و گلبرگ های نرم – BeautyVelleسلام! فقط یک سر بالا. پست‌های ما ممکن است حاوی پیوندهای وابسته باشد، به این م،ی که ممکن است کمیسیون دریافت کنیم. همه تصاویر از برندهای ذکر شده است.

دیور به تازگی دو پالت جدید را به ،وان بخشی از مجموعه 5 Couleurs Couture خود منتشر کرده است – قهوه ای برنزی و گلبرگ های نرم. پالت های سایه چشم اکنون در دسترس هستند و قیمت هر کدام 62 دلار است.

با حسن نیت از برند

تاریخ انتشار رسمی: 3 ژانویه 2023
از کجا ب،یم: DIOR + نوردستروم + خود یخچال ها + MACYS + BLOOMINGDALES + برگدورف گودمن

مثل این:

پسندیدن بارگذاری…

مربوط


منبع: https://beautyvelle.com/2023/01/04/dior-5-couleurs-couture-eyeshadow-palettes-bronze-sepia-and-soft-petals/