MAC Cosmetics Studio Fix Pro Set + Blur Weightless Loose Powder – BeautyVelleسلام! فقط یک سر بالا. پست‌های ما ممکن است حاوی پیوندهای وابسته باشد، به این م،ی که ممکن است کمیسیون دریافت کنیم. همه تصاویر از برندهای ذکر شده است.

MAC به تازگی Studio Fix Pro Set + Blur Weightless Loose Powders را منتشر کرده است. این پودرها اکنون در 6 رنگ و قیمت هر کدام 36 دلار در دسترس هستند.

تاریخ انتشار رسمی: 8 آوریل 2023
از کجا ب،یم: لوازم آرایشی مک + ULTA BEAUTY + نوردستروم + خود یخچال ها

مثل این:

پسندیدن بارگذاری…

مربوط


منبع: https://beautyvelle.com/2023/04/08/mac-cosmetics-studio-fix-pro-set-blur-weightless-loose-powder/