Morphe 18CT Matte Essentials Artistry Palette – BeautyVelleسلام! فقط یک سر بالا. پست‌های ما ممکن است حاوی پیوندهای وابسته باشد، به این م،ی که ممکن است کمیسیون دریافت کنیم. همه تصاویر از برندهای ذکر شده است.

Morph به تازگی پالت 18CT Matte Essentials Artistry جدید خود را منتشر کرده است. پالت با رنگ سرد اکنون در دسترس است و قیمت آن 20 دلار است.

با حسن نیت از برند

تاریخ انتشار رسمی: 29 ژانویه 2022
از کجا ب،یم: MORPHE + ULTA BEAUTY + خود یخچال ها

مثل این:

پسندیدن بارگذاری…

مربوط


منبع: https://beautyvelle.com/2023/01/30/morphe-18ct-matte-essentials-artistry-palette/