NYX Bare With Me Blur Skin Tint Foundation – BeautyVelleسلام! فقط یک سر بالا. پست‌های ما ممکن است حاوی پیوندهای وابسته باشد، به این م،ی که ممکن است کمیسیون دریافت کنیم. همه تصاویر از برندهای ذکر شده است.

NYX اخیراً فونداسیون جدید Bare With Me Blur Skin Tint را در 24 رنگ منتشر کرده است. فونداسیون اکنون در دسترس است و قیمت آن 14 دلار است.

با حسن نیت از برند
با حسن نیت از برند
تاریخ انتشار رسمی: 16 دسامبر 2022
از کجا ب،یم: ULTA BEAUTY

مثل این:

پسندیدن بارگذاری…

مربوط


منبع: https://beautyvelle.com/2022/12/18/nyx-bare-with-me-blur-skin-tint-foundation/